Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Školska knjižnica OŠ NETRETIĆ, NETRETIĆ

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži


OŠ Netretić

Osnovna škola Netretić

Netretić 2
HR-47271 Netretić

Telefon:

047/804-424

Telefaks:

047/804-210

E-pošta

mailto:ured@os-netretic.skole.hr

Mrežna adresa

os-netretic.skole.hr

Ravnatelj/ica:

Miodrag Popović

Broj nastavnika:38
Broj učenika:115
Broj odjela:15

Školska knjižnica

 • Radno vrijeme:utorak, srijeda (svaka druga), petak: 8.00-14.00
 • Smještaj:stara školska zgrada, prizemlje - lijevo
 • Površina:47,70m2
 • Oprema:Pri otvaranju 2002. godine knjižnica je opremljena s osam drvenih dvostranih polica, dimenzija 80x64x160 cm. Knjižnica ima funkcionalan informativno-posudbeni pult, čitaoničke stolove, police za časopise i tri ostakljena ormara za referentnu i elektroničku građu. U knjižnici je osobno računalo za knjižničara, pisač sa skenerom u boji i LCD projektor s projekcijskim platnom.
 • Broj čitateljskih mjesta:20
 • Broj računala u školskoj knjižnici:1
 • Broj računala s pristupom internetu:1
 • Veza s internetom:ADSL
 • Program za knjižnično poslovanje:Metel Win
Čitaonički prostor

Knjižnični fond

 • Knjižni fond:3802
 • Periodika:5
 • AV-građa:192
 • Elektronička građa:41

Povijest školske knjižnice

Knjižnica Osnovne škole Netretić otvorena je 4. lipnja 2002. godine. Tadašnji ravnatelj škole gospodin Marko Trpčić u svom je govoru "istaknuo da je nakana škole u novoopremljenoj knjižnici stvoriti komunikacijsko središte koje će biti u službi učenika, ali i cijelog mjesta" (Večernji list, 5. lipnja 2002.). Ideju o pokretanju knjižnice za potrebe cijele općine na otvorenju je spomenula i Draženka Polović, tadašnja voditeljica Županijske matične službe Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić". Do danas ti planovi nisu ostvareni. U međuvremenu, knjižnica se razvijala i razvija, tražeći nove putove za zadovoljavanje sve većih zahtjeva svojih korisnika. Osim učenika i nastavnika matične škole, to su i učenici i nastavnici područnih škola: dvije četverorazredne (Dubravci i Zagradci) i jedne osmogodišnje (Jarče Polje). Prvobitno je knjižnica matične škole Netretić bila smještena u prostoru pregrađene školske učionice, dakle u 5.30 x 4.60 m. S početkom školske godine 2004./05. preseljena je u novu prostoriju, površine 9 x 5.30 m. Ukupan knjižni fond trenutno je 3802 sveska, uz 192 primjerka AV građe, te 41 primjerak elektroničke građe. Knjižnica posjeduje zavidan broj kvalitetnih naslova u referentnoj zbirci, zavičajnu zbirku, te zbirku starih knjiga (32 naslova) izdanih od kraja 19. stoljeća do 1945. godine. Pedagoško-psihološka literatura za nastavnike stalno se dopunjuje novim i aktualnim naslovima. U školskoj godini 2021./22. knjižnica prima pet naslova periodike: Lađa, Hrvatske šume, Olimp, Smib i Modra lasta.

Mrežna adresa

http://os-netretic.skole.hr/skola/knjiznica/

Mrežni katalog

http://library.foi.hr/m3/kupit.asp?B=900&dlib=1

Učenici putnici zabavljeni novom igrom.

Školska knjižničarka

Školska knjižničarka Branka Starčević

Branka Starčević

dipl. bibliotekar, prof. komp. književnosti i filozofije
Radno vrijeme:20

Životopis:

Do 1990. godine stjecala radno iskustvo radeći na poslovima knjižničara, na određeno vrijeme, u knjižnici OŠ Dubovac, GK „I. G. Kovačić“ te IŠC u Mekušju. Također se okušala i u poslovima lektora-korektora te novinara u Karlovačkom tjedniku. Od šk. god. 1991./92. do šk. god. 2002./03. predavala hrvatski jezik u PŠ Jarče Polje, na određeno vrijeme. Od šk. god. 2003./04. s pola radnog vremena radi u knjižnicama OŠ Netretić i OŠ Katarine Zrinski u Krnjaku, odnosno od travnja 2005. u OŠ Barilović. Afiniteti? Pisana riječ! Najveći uspjesi? Ako radiš u prosvjeti, onda su to - djeca!

Aktivnosti i događanja u školskoj knjižnici:

Djelatnost je usklađena s godišnjim Planom i programom rada škole, a sastoji se od odgojno-obrazovnog rada, stručnog rada i informacijske djelatnosti, stručnog usavršavanja i kulturne i javne djelatnosti. Kako s prvobitnim početkom rada školske knjižnice nije bio zaposlen i stručan djelatnik, pred knjižničarkom je bio velik zadatak da se knjižnično poslovanje: inventarizacija, signiranje, klasifikacija, katalogizacija, revizija i otpis uskladi sa stručnim standardima i propisima. U odgojno-obrazovnom dijelu posebno valja istaći sudjelovanje knjižničarke u pripremi školskog lista Slap te upućivanje učenika u jednostavne knjižnične poslove, nakon nastave ili na satovima razredne zajednice. Niz godina knjižničarka sudjeluje u projektima poticanja čitanja u suradnji s učiteljima predmetne i, naročito, razredne nastave. Odgojno-obrazovni i kulturni sadržaji ostvaruju se tijekom školske godine i predstavljanjem knjiga, tematskim izložbama te organizacijom književnih susreta i posjeta kazalištu. Budući da su učenici škole uglavnom putnici, čekajući prijevoz koriste sve pogodnosti koje im u zadovoljavanju odgojnih, obrazovnih i kulturnih potreba pruža školska knjižnica.

Školske knjižnice Republike Hrvatske

Bjelovarsko-bilogorska županija | Brodsko-posavska županija | Dubrovačko-neretvanska županija | Istarska županija | Karlovačka županija | Koprivničko-križevačka županija | Krapinsko-zagorska županija | Ličko-senjska županija | Međimurska županija | Osječko-baranjska županija | Požeško-slavonska županija | Primorsko-goranska županija | Sisačko-moslavačka županija | Splitsko-dalmatinska županija | Šibensko-kninska županija | Varaždinska županija | Virovitičko-podravska županija | Vukovarsko-srijemska županija | Zadarska županija | Zagrebačka županija | grad Zagreb

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors