Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Školska knjižnica GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI, KRIŽEVCI

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Milislava Demerca 8
HR-48 260 Križevci

Telefon:

048/682-612,682-613

Telefaks:

048/682-612, 682-613

E-pošta

mailto:ss-krizevci-501@skole.t-com.hr

Mrežna adresa

http://www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ravnatelj/ica:

Josip Šikić, prof.

Broj nastavnika:35
Broj učenika:349
Broj odjela:12

Školska knjižnica

 • Radno vrijeme: 9-15 sati
 • Tel./fax: 048/271–516;
 • Adresa e-pošte: knjiznica.gimnazije.krizevci@gmail.com
 • Smještaj:u središtu škole
 • Površina:100 m2 (nema odvojene čitaonice)
 • Oprema:telefon, telefaks, televizor, video – rekorder, DVD - player, muzička linija, stropni projektor, platno za projekcije, laserski pisač
 • Broj čitateljskih mjesta:30
 • Broj računala u školskoj knjižnici:3 (1 za knjižničarku; 2 za učenike, od kojih je 1 s pristupom internetu)
 • Broj računala s pristupom internetu:2
 • Veza s internetom:ADSL
 • Program za knjižnično poslovanje:Metel.win
{{{Logotip_moje_školske_knjižnice}}}

Knjižnični fond

 • Knjižni fond:6.500
 • Periodika:26 naslova
 • AV-građa:neznatan broj, zastarjela, neobrađena
 • Elektronička građa:neznatan broj, neobrađena

Povijest školske knjižnice

Početak školstva u Križevcima vezan je uz djelovanje crkvenih redova. Pavlini su 1670. godine osnovali četverogodišnju gimnaziju koja je imala i svoju knjižnicu. U 18. st. ukidanjem pavlinskog reda prestaje s radom i gimnazija. Godine 1920. u Križevcima se osniva Kraljevska mala realna gimnazija. Od tada do danas rad gimnazije nekoliko je puta prekidan. Današnja Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga osnovana je 1992. godine. Sve do početka 2011. godine u istoj zgradi uz Gimnaziju nalazila se i Srednja škola „Ivan Seljanec“ osnovana 1993. godine. Škole su dijelile zajednički prostor školske knjižnice, ali su im knjižnični fondovi bili odvojeni. Rad knjižnice uvelike je bio otežan jer se u njoj, zbog pomankanja prostora, održavala redovna nastava za učenike obje škole. Nakon preseljenja SŠ „I. Seljanec“ u novu školsku zgradu i knjižnica je stekla bolje uvjete za rad. Godine 1990. kao prva stručna voditeljica knjižnice (tada još jedinstvene škole - Centra za usmjereno obrazovanje Križevci) zapošljava se prof. Nada Poturiček. Radeći u knjižnici 18 godina, i to sve do 2007. kao knjižničarka obiju škola, ona je knjižnicu (prostor, opremu, fond) uredila prema suvremenim standardima, provodeći uz to i niz animacijskih programa za korisnike čime je knjižnica postala kulturno središte škole. Telefonska linija uvedena je u knjižnicu 1997. godine, 1999. nabavljeno je računalo i pisač za knjižničara te dva računala za korisnike. Za vrijeme ljetnih praznika 1998. uz pomoć učenika gimnazije knjižnica je posljednji put preuređena: dio namještaja zamijenjen je novim, oličeni su zidovi, uređen parket, nabavljene zavjese. Godine 2008. započeta je informatizacija knjižnice. Godine 2009. na mjesto dotadašnje školske knjižničarke dolazi prof. Suzana Knežević. U ljeti iste godine uz pomoć studentica knjižničarstva i učenica završen je unos lektirnih knjiga u bazu podataka te se od jeseni 2009. započinje s računalnom posudbom knjiga. Godine 2011. završen je unos i ostalih knjiga u računalnu bazu podataka, čime je knjižnica u potpunosti informatizirana.

Mrežna adresa

http://www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/skola/knjiznica/

Mrežni katalog

[1]

Školska knjižnica Gimnazije IZD Križevci

Školska knjižničarka

Vlaho Bukovac: Barunica Knežević

Suzana Knežević

prof. hrvatskog jezika i književnosti i informatologije – smjer bibliotekarstvo
Radno vrijeme:40 sati tjedno

Životopis:

Osobni podaci

Ime i prezime: Suzana Knežević (r. Čepek)
Adresa: Križevci, Ulica Stjepana Radića 3
Adresa e-pošte: suzana.knezevic1@skole.hr
Datum i mjesto rođenja: 16.10.1974., Zagreb
Bračno stanje: udana, majka troje djece


Podaci o obrazovanju

Fakultet:

Filozofski fakultet u Zagrebu
(zvanje: profesor hrvatskoga jezika i književnosti i informatologije – smjer bibliotekarstvo)

Srednja škola:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Srednja glazbena škola “Blagoje Bersa” Zagreb

Osnovna škola:

OŠ “Bratstvo-jedinstvo” Križevci


Stručni ispiti
Položila dva državna stručna ispita za diplomirane knjižničare:

 • za stručnog suradnika – knjižničara (pri Ministarstvu prosvjete i športa)
 • za diplomiranog knjižničara (pri Ministarstvu kulture)


Radno iskustvo
9 godina rada u knjižnicama (školskim i narodnoj):

 • od 2009. školska knjižničarka (Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci)
 • 2007. – 2009. školska knjižničarka (Srednja gospodarska škola Križevci)
 • 2004. – 2007. diplomirana knjižničarka (Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci)
 • 2002. – 2004. školska knjižničarka i učiteljica hrvatskog jezika
(OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka i OŠ «Grigor Vitez» Sv. Ivan Žabno)
 • 2001. – 2002. školska knjižničarka (OŠ Ljudevita Modeca Križevci, na određeno r.v.)


Stručno usavršavanje

 • sudjelovanje na stručnim skupovima knjižničara:
COLIS 3, Dubrovnik 2000. (tema: digitalne knjižnice)
Arhivi, knjižnice, muzeji, Rovinj 2000.
Proljetna škola školskih knjižničara (1999., 2002., 2008., 2009.)
 • studijsko putovanje u Nizozemsku 2005.
(stručno usavršavanje za mlade knjižničare Koprivničko-križevačke županije)
 • redovito stručno usavršavanje na županijskim stručnim vijećima knjižničara tijekom rada u školi


Stručna postignuća tijekom studija

 • Rektorova nagrada 1996.
(za seminarski rad Franjo Marković na izvorima narodne riječi)
 • Rektorova nagrada 1997.
(za seminarski rad Biblioteka grkokatoličke biskupije u Križevcima)
 • rad na projektu uređenja knjižnice Križevačke biskupije


Stručna postignuća tijekom rada u školi

 • voditeljica Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara Koprivničko-križevačke županije
(od rujna 2008. do odlaska na porodiljni dopust)
 • aktivna u Hrvatskoj udruzi školskih knjižničara i u Hrvatskom knjižničarskom društvu
 • izvannastavni stručni rad:
 • održala nekoliko predavanja i radionica na stručnim skupovima knjižničara, učitelja hrvatskog jezika i javnim stručnim skupovima na županijskoj i međužupanijskoj razini
 • objavila nekoliko članaka vezanih za praktičan rad u knjižnici u Svesku (časopisu Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja) te nekoliko stručnih/znanstvenih radova u časopisu Cris i u Vjesniku bibliotekara Hrvatske
 • osmislila glazbeni CD Glazba u nastavi koji donosi različitu, uglavnom klasičnu glazbu odabranu za pojedine nastavne situacije (u okviru programa stručnog usavršavanja za nastavnike u COOR-u Križevci 2004.)


Slobodno vrijeme

Aktivnosti i događanja u školskoj knjižnici:

{{{aktivnosti i događanja}}}

Školske knjižnice Republike Hrvatske

Bjelovarsko-bilogorska županija | Brodsko-posavska županija | Dubrovačko-neretvanska županija | Istarska županija | Karlovačka županija | Koprivničko-križevačka županija | Krapinsko-zagorska županija | Ličko-senjska županija | Međimurska županija | Osječko-baranjska županija | Požeško-slavonska županija | Primorsko-goranska županija | Sisačko-moslavačka županija | Splitsko-dalmatinska županija | Šibensko-kninska županija | Varaždinska županija | Virovitičko-podravska županija | Vukovarsko-srijemska županija | Zadarska županija | Zagrebačka županija | grad Zagreb

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors